fbpx

Liquidware Stratusphere UX

Het is een veelgehoorde zin: “Ik haal nog even een kopje koffie, als ik terugkom is mijn werkplek wel opgestart”. Inlogtijden schieten omhoog, terwijl je vaak geen idee hebt waar deze vandaan komen. Of hoe je ze kunt verbeteren. Dat gold ook voor één van onze klanten, die bij NEXXT aanklopte om op de bestaande IT-infrastructuur een performance check uit te voeren. Want zo’n 350 gebruikers die een inlogtijden van boven de minuut hadden, dat moest toch anders kunnen? Absoluut!

Het vertrekpunt in het oplossen van hoge inlogtijden? Dat is inzicht en grip hebben op het inlogproces, want alleen dan kun je verbetering realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we gebruik gemaakt van Liquidware Stratusphere UX, een 360 graden monitoringtool waarmee je met data je IT-omgeving inzichtelijk maakt en waarin gebruikerservaring centraal staat.

Overzicht

Het mooie van Liquidware Stratusphere UX is dat het je een overzicht geeft van gebruikte besturingssystemen en applicaties, maar ook van gebruikte bronnen, zoals het CPU en geheugenverbruik op de machines. Heel veel in informatie in één dus. Deze performanceverschillen kun je vervolgens makkelijk naast elkaar leggen, waardoor je de gebruikerservaring kunt blijven optimaliseren.

“Met Liquidware Stratusphere UX hebben zij inzicht gekregen in hun IT-omgeving waardoor de logintijden zijn verbeterd.”
Donny van der Linde, consultant NEXXT.

Let’s go: een nulmeting

We zijn gestart met een nulmeting, uitgevoerd op een Windows 10 1809 non-persistant Citrix virtuele werkplek. Stap één hierin was het verzamelen van data, van zowel de gebruiker als machine. We hebben gekeken naar de gemiddelde inlogtijd per gebruiker en naar de performance van de virtuele machine over de gehele sessie. Hieruit bleek dat de gemiddelde inlogtijden variëren van 25 seconden met uitschieters boven de 100 seconden. Wanneer we op het inlogproces inzoomden, konden we nog veel meer informatie zien. Bijvoorbeeld welk proces met welk commando wordt uitgevoerd als de gebruiker inlogt.

Tijdens de nulmeting vielen een aantal punten op:

  • Het starten van een Citrix Desktop duurde lang omdat het Citrix-proces lang bezig was
  • Tijdens het inloggen was het CPU-verbruik de eerste minuten tussen de 88% en 100%
  • Eén applicatie liet over de duur van de sessie veel CPU- en geheugenverbruik zien
  • Microsoft Edge zocht tijdens de sessie naar nieuwe updates
  • Tijdens het inloggen van de gebruiker werd Microsoft Edge Active Setup gestart
  • APP-V applicaties werd tijdens het inloggen ingeladen

Deze informatie gaf een duidelijk beeld van verbeterpunten. Deze zitten in deze case vooral in het doorvoeren van best practices van applicaties en de manier waarop deze worden geladen tijdens het inloggen van de gebruiker. En die zijn direct gerealiseerd: Microsoft Edge Active Setup is uitgezet, Citrix API Hooks is uitgeschakeld voor Microsoft Edge, net als het zoeken naar updates door Microsoft Edge.

Voordelen

Dankzij Liquidware Stratusphere UX hebben de IT-beheerders van deze organisatie meer grip en inzicht op de bestaande infrastructuur. Inzicht van endpoint tot hypervisor, waardoor ze wijzigingen in de IT-omgeving kunnen meten op gebruikerservaring. Ook zijn veranderingen binnen het changemanagementproces, bijvoorbeeld Windows Upgrades en opschalen van gebruikers, gemakkelijk inzichtelijk te krijgen. En daardoor heeft men besloten om dit product voor lange termijn te gebruiken.

NEXXT auteurs: Matthijs Hilboezen en Donny van der Linde.