fbpx

Succesvolle samenwerking met Vereniging Humanitas

Vereniging Humanitas telt verspreid over heel Nederland, maar liefst 20.000 vrijwilligers en meer dan 400 beroepskrachten, vanuit ruim 80 afdelingen. Begin 2020 moest er een aantal applicaties vervangen worden. Dat was de aanleiding om integraal een aantal verbeteringen binnen onze ICT op te pakken, vertelt Kim Schwartz, adjunct-directeur van Humanitas.

Juiste ICT-partner vinden

Werk aan de winkel dus: Humanitas ging op zoek naar een partner. Kim: “We hielden ons ICT-landschap tegen het licht en werkten ondertussen aan een nieuwe koers en IT-strategie. Al snel werd duidelijk wat ons bedrijf nodig heeft: een IT-partner met oog voor de mens én die maatwerk levert.”

“Na het eerste gesprek met de ICT-architecten van NEXXT werd al snel duidelijk dat hun methodiek gericht is op verbinden. Precies wat wij nodig hadden”
Mark Hagen, ICT-teamleider Vereniging Humanitas.

Grondige onderbouwing

Om de ICT-aanpak grondig te onderbouwen, deed NEXXT uitgebreid onderzoek. “NEXXT heeft een enquête gehouden onder gebruikers naar hun ervaringen en is in gesprek gegaan met bestuursleden, vrijwilligers en beroepsprofessionals. Daarnaast hielden ze workshops voor al deze verschillende rollen én formeerden ze een stuurgroep met daarin verschillende organisatieleden. Een van de belangrijkste onderzoeksbevindingen? Dat we een flinke uitdaging hadden om elkaar continue te blijven vinden en kennis met elkaar uit te wisselen,” aldus Mark Hagen, ICT-teamleider Vereniging Humanitas.

Business ICT Innovatie Routekaart

Om die uitdaging samen aan te gaan en de bijbehorende ICT-aanpak concreet en overzichtelijk te maken, stelde NEXXT een Business ICT Innovatie Routekaart op. Het uiteindelijke doel? Een ‘Digitaal Verenigingshuis’ creëren dat in functionaliteit het antwoord wordt op de uitdaging om elkaar te vinden en te inspireren. “Daarbij werden we constant op de hoogte gehouden en meegenomen in het proces. Het is een eenduidig verhaal geworden, dat breed gedragen wordt door onze organisatie en naadloos aansluit bij onze wens,” licht Kim Schwartz, adjunct-directeur Humanitas toe.

Gezamenlijke ICT-visie

“Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren. Op een gelijkwaardige manier, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise en blikveld, hebben we alle verschillende zichtsvelden omgevormd tot een gezamenlijke visie. Om de komende jaren verder te gaan met alle neuzen dezelfde kant op.” Blikt Mark Hagen vooruit op de toekomst.