fbpx

Microsoft 365 Adoptie

Adoptie consultants komen als paddestoelen uit de grond. Enkel adoptie is niet genoeg.. Wat je mist zijn Richtlijnen – hoe wil je als organisatie samenwerken en hoe neem je dit dan goed in beheer. Be WISE with your 365.


Wij nemen je mee op de Wise365 metrolijn!

  1. Met de meest enthousiaste medewerkers brengen wij in kaart hoe jullie willen gaan samenwerken.
  2. Wij brengen de omgevingen in kaart – welke samenwerkingsomgevingen zijn nodig en hoe gaan jullie die inzetten. Ook welke richtlijnen en beveiligingskaders hebben jullie hier voor nodig. Met het doel een platform waar gebruikers de vrijheid voelen om op hun manier samen te werken binnen de kaders voor de organisatie.
  3. Wij prioriteren alle type transformaties – Technisch, Cultureel en ook Organisch.
  4. Microsoft365 blijft in beweging en verandert snel. Een van de beste manieren om ze bij te blijven is dat wij jullie gehele configuratie scannen.
    Hieruit komen aandachtspunten die behapbaar zijn. Wij brengen jullie omgeving tot 89% Wise score, de rest van de punten hebben impact op jullie medewerkers. Deze nemen wij mee tijdens het reisplan.
  5. Om adoptie goed te passen dienen de beheerders te weten wat de gebruikers gaan gebruiken. Hiervoor gaan wij kennis uitbreiden van alle rollen door met de beheerders naar Kennis, Taken en Verantwoordelijkheden te kijken, processen rondom beheer M365 in te richten en overleggen neer te zetten die juist jullie gebruikers gaan helpen om het platform nog beter te omarmen. Onze focus ligt op pro-actief beheer, waardoor we zowel Microsoft als ook de wensen van de gebruikers voor zijn. Pro-actief beheer brengt beheerkosten omlaag en plezier in het werk omhoog.
  6. Wij vinden dat elke afdeling, team en gebruiker het gevoel moet krijgen dat zij met het platform op hun manier kunnen samenwerken. Om dit te bewerkstelligen maken wij samen met jullie een reisplan. Zo leert iedereen het platform goed kennen op het gebied dat voor hen nodig is.
  7. Met Microsoft documentatie als leidraad toetsen wij de tone of voice van de organisatie en wat er nodig is voor de gebruikers. Op basis hiervan dragen we handvaten aan.
  8. Het echt daadwerkelijk doen. Uitvoeren van de reizen over de afdelingen en teams heen. Zowel als de data migraties die wellicht nodig zijn. Het is een continu proces.

“Adoptie is geen doel, het is een schakel om gebruikers mee te nemen in het einddoel van de organisatie.”
Be Wise with your 365