fbpx

Adaptive Workplace

EUC is de virtuele desktop-werkplek van NEXXT, waarin voor de gebruiker zowel legacy- als Cloud-applicaties samenkomen in een centraal, extern bureaublad. De juiste inrichting van deze omgeving is bepalend voor het succes hiervan en dit is niet altijd een eenvoudige opgave. Bij NEXXT helpen we je graag met het maken van de juiste keuzes.

Wanneer kiezen voor Adaptive Workplace?

De eventuele keuze is afhankelijk van de IT-architectuur van de organisatie. Deze bepaalt in grote mate aan welke voorwaarden een oplossing moet voldoen om volledig aan te sluiten bij de organisatie en dus of EUC de juiste keuze is.

In de praktijk zien we dat EUC vooral geschikt is voor organisaties of gebruikers die nog regelmatig gebruikmaken van legacy-applicaties. Wordt er bijna uitsluitend gebruikgemaakt van Cloud-applicaties? Dan is Modern Workplace, een volledig Cloud-based werkplek, vaak een betere oplossing. In veel gevallen wordt er binnen de organisatie gebruikgemaakt van een combinatie tussen beide werkplekken, waarmee elke gebruiker een passende oplossing heeft.

.

Voordelen van EUC

EUC is een op Citrix, VMware of andere producten gebaseerde omgeving en is een mooie tussenstap richting de Cloud. Of het nu gaat om Cloud- of legacy-applicaties: gebruikers hebben op dezelfde eenvoudige wijze toegang tot benodigde programma’s. Daarnaast is de beveiliging van EUC centraal beveiligd. Alle gegevens worden opgenomen in één omgeving en alleen de toegang daartoe moet worden beschermd.
Dit maakt de security hiervan zeer overzichtelijk.

Integratie Microsoft 365

Een onderdeel van de virtuele desktop kan Microsoft 365 zijn. En hoewel de functionaliteiten van Microsoft 365 veelal gestandaardiseerd zijn, kan de inrichting van deze toepassingen volledig afgestemd worden op jouw organisatie. Vaak worden mogelijkheden echter nog niet volledig benut of zijn bepaalde processen niet efficiënt ingericht. Hierbij helpen we je graag.

Wise365

De inrichting van Microsoft 365 wordt vaak vanuit de techniek opgepakt en niet vanuit een heldere visie. Dat levert in de praktijkproblemen op als het gaat om adoptie, gebruikersgemak, integratie met andere systemen, security en informatiearchitectuur. Daarom hebben wij een methodiek ontwikkeld, de Wise365-methode, waarin we de aanpak voor de totstandkoming van een visie op Microsoft 365 hebben gestandaardiseerd.

Hierin behandelen we diverse aspecten op die van invloed zijn op én beïnvloed worden door het gebruik van Microsoft 365. Zo kijken we bijvoorbeeld naar een security-beleid, organiseren we ‘what’s in it for me’-sessies met gebruikers en formuleren we richtlijnen voor de informatiestructuur van de organisatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de oplossing niet klakkeloos wordt geïmplementeerd, maar dat vanuit diverse invalshoeken de juiste keuzes gemaakt worden. Zo gaat Microsoft 365 echt bijdragen aan de doelstellingen en wensen van de organisatie.

Wil jij hulp bij de inrichting van de werkplekken in jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!

Als we de startarchitectuur en de doelarchitectuur helder hebben, stellen we een stappenplan op om van het beginpunt naar het doel te komen. Dit betekent dat je in de praktijk altijd duidelijk voor ogen hebt welke kant de organisatie opgaat en welke stappen hiervoor nodig zijn. Dat biedt rust en resultaat!

Ontdek

Bij het uitrollen van werkplekken in de organisatie zijn er veel verschillende aspecten om rekening mee te houden. Het is geen kwestie van inloggen en de gebruiker kan aan de slag: het managen van de virtuele werkplek is noodzakelijk.

Ontdek

Door medewerkers te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt én ze te helpen om grip te krijgen op de oplossingen, zorgen we ervoor dat er draagvlak ontstaat en dat we uit de nieuwe omgeving het maximale resultaat behalen.

Ontdek